Моніторинг та прогнозування виконання проекту

Моніторингта управління роботами проекту виконується для спостереження за проектними процесами, пов'язаними з ініціацією, плануванням, виконанням і закриттям проекту. Коригувальні та попереджувальні дії робляться для контролю ефективності проекту. Моніторинг є аспектом управління проектом і проводиться протягом всього проекту. Моніторинг включає в себе збір, вимір і поширення інформації про ефективність і оцінку вимірів і тенденцій для внесення поліпшень в процеси. Безперервний моніторинг дозволяє команді управління проектом заглянути всередину проекту і виявити місця, яким потрібно приділити особливу увагу. Процес моніторингу та управління роботами проекту відповідають на наступні моменти:

порівняння поточного ходу виконання проекту з планом управління

проектом;

оцінка ходу виконання для виявлення моментів, що вимагають

коригувальних або запобіжних дій, після чого такі

дії пропонуються як необхідні;

аналіз, відстеження та моніторинг ризиків проекту для своєчасного їх

виявлення, звіту про їх статус і контролю виконання планів

реагування на ризики;

ведення аж до завершення проекту достовірної та актуальної

інформаційної бази, що стосується продуктів проекту, і супутньої

документації для цих продуктів;

надання інформації для складання звітів про поточний

стані, оцінки прогресу і прогнозування;

надання прогнозів для оновлення поточних даних про витрати і

розкладі проекту;

моніторинг обробки схвалених змін у міру їх появи.

За допомогою програмного продукту SureTrak проаналізуємо хід виконання проекту.

Назва проекта Проект створення об’єкту харчової промисловості «Пресервний цех»
Підготовлено: Рей Ярослав Дата: 31.07.12 Звітний період: с 01.07.12-24.07.12
Загальний статус проекту: На 24 липня виконано 63,4% запланованих робіт, витрачено 67,4% бюджетних коштів. На завершальному етапі знаходиться стадія складання «вироблений критеріїв оцінки технологій», роботи йдуть за планом, однак з невеликим перевитратою коштів У зв'язку з витратами робота «Вибір фірмі постачальника обладнання», продовжується на 3 днів, що не призводить до зміни дати закінчення проекту, так як робота не лежить на критичному шляху, однак тягне захоплення вартості на 4%
Висновок: Необхідно внести зміни в бюджет за рахунок використання резервних ресурсів.

Віхи виконання Дата виконання % виконання Статус
Віха (06.07.12 )
Формування критеріїв вибору приміщення 02JUL12 За розкладом
Вибір оптимального приміщення і підписання договору аренди 06JUL12 За розкладом
Віха (06.07.12)
Формування списку най-більш підходящих канди-датур 11JUL12 За розкладом
Формування списку най-більш компетентних тех-нологів 12JUL12 За розкладом
Встановлення технічних засобів охорони 7JUL12 За розкладом
Підключення будівлі до пульту служби охорони 11JUL12 За розкладом
Вибір найбільш підходящих фірм, що поставляють рибу 12JUL12 За розкладом
Віха (16.07.12)
Укладення договорів з тех. персоналом 12JUL12 За розкладом
Укладення договорів з технологами 13JUL12 За розкладом
Вибір найбільш підходящих фірм, що поставляють рибу 18JUL12 Із запізненням (були незначні затримки з пошуком фірми постачальника)
Віха (24.07.12)
Підписання договору на поставку обладнання 24JUL12 За розкладом
Вироблення критеріїв оцінки технологій 25JUL12 За розкладом
Укладення контрактів з фірмами - постачальниками 19JUL12 За розкладом
Вибір міжнародної фірми перевізника 25JUL12 За розкладомDescription % Budgeted Cost Actual Cost to Date Earned Value Cost Completion Variance Cost Відхилення/пояснення
Формування критеріїв вибору приміщення За планом
Вибір оптимального приміщення і підписання дог. 2 400 2 400 2 400 За планом
Формування списку найбільш підходящих кандидатур 1 050 1 050 1 050 За планом
Укладення договорів з тех. персоналом 1 000 1 000 1 000 За планом
Вибір фірми постачальника обладнання 1 500 2 499 1 500 -1000 Дефіцит бюджету викликаний затримкою з пошуком фірми постачальника
Підписання договору на поставку обладнання За планом
Формування найбільш компетентних технологів 1 200 1 200 1 200 За планом
Укладення договорів з технологами 1 000 1 000 1 000 За планом
Формування списку існуючих технологій 2 000 2 000 2 000 За планом
Вироблення критеріїв оцінки технологій 1 650 1 101 1 101 За планом
Вибір найбільш підходящої технології 2 000 За планом
Первинна доробка технології 2 000 За планом
Остаточна доробка технології 3 000 За планом
Встановлення технічних засобів охорони За планом
Підключення будівлі до пульту служби охорони 1 300 1 300 1 300 За планом
Вибір найбільш підходящих фірм, що поставляють рибу 1 000 1 000 1 000 За планом
Укладення контрактів з фірмами - постачальниками За планом
Вибір міжнародної фірми перевізника За планом
Укладання договорів з фірмою перевізником 1 000 За планом
ІТОГО (на 15.03.12) -1000 (>4%) Не перевищує резерв бюджету, який становить10%


Проект будет закончен в установленное заказчиком время, чему будет способствовать нетронутый резерв времени.

Стоимость проекта на сегодня превышена приблизительно на 4% , что является допустимым и входит в установленные рамки резерва бюджета 10%

Промежуточные результаты проекта отвечают установленному уровню качества, арендовано помещение, полностью удовлетворяющее всем условиям, полностью сформирован компетентный коллектив сотрудников.

Изменения в содержании проекта привели к положительному результату. Подробная проверка учебных планов, повышает точность данных, что улучшает конечный продукта проекта – расчет учебной нагрузки. Подписаны договора на закупку оборудования и поставку рыбного сырья. На завершающем этапе находится эта разработки критериев оценки технологий, начался выбор международной фирмы перевозчика.

Особое внимание следует обратить на то что из 10% израсходовано уже 4%. Необходимо повысить контроль средств, что бы не выйти за пределы резерва.

Однако, изменения в содержании проекта привели и к положительным результатам. Более тщательный выбор фирмы поставщика оборудования позволил сделать наиболее подходящий выбор.


9300077788876644.html
9300130256915730.html
    PR.RU™